Predsjednički izbori - obavijest biračima

Birači Grada Delnica i općina Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Skrad i Ravna Gora mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Delnice, Delnice, Trg 138. brigade HV 4, a dobiti informacije na telefon 354-637 od 07,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   

 Objava Ministarstva uprave

Radionica LAG-a Gorski kotar – “Design thinking”

LAG Gorski kotar dana 28. studenog 2019. godine, s početkom u 11.00 sati (predviđeno trajanje radionice je četiri sata), u Fužinama (Vijećnica Općine Fužine, F. Račkog 19), organizira drugu radionicu u sklopu projekta suradnje “Smart specializations in the promotion of local heritage” s inozemnim partnerima – Poljacima i Latvijcima u okviru podmjere 19.3.2. PRR-a RH 2014.-2020.

Sudionici predmetne radionice pod nazivom “Design thinking” će se upoznati s tehnikom Design thinkinga te će naučiti kako produktivno razmišljati o povezivosti racionalnog i intuitivnog; naučiti koristiti predmetnu metodu s ciljem dolaska do ideje na kreativan način.

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo Vas da se, ukoliko ste zainteresirani za radionicu, prijavite putem e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonski na broj 051/831-205.

OBJAVLJEN JE FLAG NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE B.2.1. EDUKATIVNE STAZE IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-a TUNERA 

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu projekata u okviru odobrene mjere LRSR u cilju jačanja i iskorištavanja prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenom i akvakulturnom području TUNERA za korisnike projekta koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a TUNERA. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 2.12.2019. godine do 15.01.2020. godine.   

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje mjere B.2.1. na ovom FLAG natječaju iznose: 6.867.770,00 kn.                                             

Najniži iznos javne potpore po korisniku/projektu iznosi 150.000,00 kn.           

Najviši iznos javne potpore po korisniku/projektu iznosi 981.110,00 kn.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na:   http://lagur-tunera.hr/wp/natjecaji/

Obavijest o kontroli priključaka na sustavu javne fekalne odvodnje

KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice

________________________________________________________

OBAVIJEST O KONTROLI PRIKLJUČAKA NA SUSTAVU JAVNE FEKALNE ODVODNJE

________________________________________________________

DATUM: 07. studeni 2019.

 

Ovim putem obavještavamo korisnike usluge javne odvodnje naselja Fužine da će djelatnici Komunalca – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice od 11. studenog 2019. godine na tom području vršiti kontrolu priključaka oborinske odvodnje na sustav fekalne odvodnje. Molimo sve korisnike usluge javne odvodnje da omoguće djelatnicima pristup objektima i kontrolu priključaka.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju,

KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja d.o.o Delnice

 

MOLIMO ČITATI VIŠE PUTA DNEVNO U PERIODU OD 7 (SEDAM) DANA!

Izvješća o utrošku financijskih sredstava doznačenih za javne potrebe u 2019. godini

Sukladno čl. 5 Ugovora o dodjeli financijskih sredstava u svrhu provedbe programa/projekata u 2019. godini Izvještaji o utrošku sredstava dostavljaju se u roku od 30 dana od dana završetka projekta, odnoso programa, a najkasnije do 30. studenog 2019. godine. Izuzev projekata/programa koji se provode tijekom prosinca, za koji se izvještaji podnose do 31.01.2020. godine. 

Molimo sve korisnike da u roku dostave svoja izvješća na za to propisanim obrascima: 

C2 - opisno izvješće

C3 - proračun

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas